GDPR (EU 2016/679)
Viimeksi päivitetty 24.5.2018

REKISTERIN NIMI

Onni & hoivan asiakasrekisteri

REKISTERINPITÄJÄ

Onni & hoiva 0y
Mäkelänkatu 37
00550 Helsinki
Y-tunnus : 2629593-5
Sähköposti: info@onnijahoiva.fi
Yhteyshenkilö: Elina Kauppila

YKSITYISYYDEN SUOJASI ON MEILLE TÄRKEÄ

Kun käytät ja varaat palvelujamme luovutat tietoja käyttöömme. Tämän tietosuojakäytännön tarkoituksena on auttaa sinua ymmärtämään mitä tietoja keräämme sinusta ja miksi, sekä miten niitä käytetään palveluissamme mahdollistamaan parhaan palvelun tuottamisen.

On tärkeää, että ymmärrät kuinka käytämme tietojasi ja tämän takia toivomme sinun lukevan käytännön huolellisesti.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA TAUSTA

Asiakasrekisteriin kerätään Onni & hoiva oy:n asiakkaiden henkilötietoja, jotta palvelut voitaisiin tarjota asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Asiakkaiden henkilötietoja käytetään etenkin asiakkuuden hoitoon ja yhteydenpitoon.

Onni & hoiva oy käyttää henkilötietojen käsittelyyn ja ylläpitämiseen Ajas oy:n palvelua, joka on Ajas Oy:n tuottama ajanvaraus- ja asiakkuudenhoitojärjestelmä.

Onni & hoiva oy saa käsittelemänsä henkilötiedot henkilöltä itseltään ajanvarauksen yhteydessä. Kun käyttäjä varaa ajan palveluihimme, häneltä kysytään ajanvaraukseen liittyviä tietoja.

Rekisteriin tallennettavat tiedot  

Henkilötiedot

  • nimi
  • osoitetiedot
  • sähköposti
  • puhelinnumero
  • asiakkaan tilaamat ja käyttämät palvelut/tuotteet ja toiveet

Palvelun käytöstä kertyvät tiedot

Palvelun käytöstä kertyvät tiedot tallennetaan Ajas Oy:n pilvipalveluun.

Lisäksi Onni & hoiva oy voi tallentaa asiakkaasta seuraavat tiedot asiakasrekisteriin:

  • Osoite
  • Asiakkaan yleistiedot koskien tarjottavia palveluita
  • Kenen ammatinharjoittajan palveluja asiakas on käyttänyt
  • Asiakkaalle myönnetyt alennukset
  • Lisätietoja, joilla asiakassuhteen aikana syntyneitä asiakastietoja pyritään hyödyntämään myös jatkossa asiakkaan hyväksi

Edellä sanotun lisäksi asiakkaasta jää Onni & hoiva oy:n tietoon ajankohta ja tekotapa ajanvarauksesta.

Kunnioitamme yksityisyyden suojaa ja noudatamme meihin sovellettavia lakeja emmekä käsittele asiakkaidemme tai heidän asiakkaidensa henkilötietoja ilman tietosuojalainsäädännön mukaista oikeusperustetta. Käsittelemme vain niitä henkilötietoja, joita tarvitsemme asiakkaan käyttönottamien palveluiden suorittamiseksi.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUS KOLMANNELLE OSAPUOLELLE

Emme myy, vaihda tai muutoin siirrä henkilötietoja ulkopuolisille osapuolille. Tämä ei sisällä luotettuja kolmansia osapuolia, jotka auttavat meitä palveluidemme suorittamisessa, mutta myös näiden osapuolten on pidettävä tiedot luottamuksellisina. Tämä tarkoittaa Ajas-ajanvarauspalveua, jonka kautta käyttäjä voi varata internet-ajanvarauksessa hoitoaikoja ja Ajas-kassa – ja ajanvarausjärjestelmää, johon asiakkaan tiedot tallentuvat ajanvarausta ja maksuliikennettä varten.

Uskomme, että tietojen jakaminen voi olla tarpeen, jos tavoitteena on tutkia, estää tai muutoin käsitellä laitonta toimintaa, petosepäilyjä, tilanteita, jotka mahdollisesti uhkaavat jonkin henkilön fyysistä turvallisuutta, käyttöehtojemme rikkomista sekä muissa lain vaatimissa tilanteissa.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja niitä säilytetään niin kauan kuin käyttäjä on rekisteröityneenä palveluumme palvelun toiminnan mahdollistamiseksi. Kun käyttäjä poistaa käyttäjätilinsä palvelustamme tai kun hän pyytää meitä näin tekemään, poistuu kaikki henkilötietoa sisältävä tieto palvelustamme. Ajas Oy on näiden tietojen rekisterinpitäjä. 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Onni & hoiva oy on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.

Lähtökohtaisesti ainoastaan Onni & hoiva oy:n ammatinharjoittajilla sekä sen puitteissa toimivilla yrittäjillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin.

Rekisterin käyttöä on rajattu rekisterinpitäjän organisaatiossa siten, että pääsy rekisteriin on ainoastaan niillä, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään.

KÄYTTÄJÄN OIKEUS HENKILÖTIETOIHINSA

Käyttäjillä on oikeus kieltää Onni & hoiva oy:tä käsittelemästä itseään koskevaa email-osoitetta markkinoinnissa. Tämä tapahtuu ilmoittamalla meille haluavansa poistaa lupa markkinointiin.

Käyttäjä näkee palvelun kautta kaikki hänestä henkilörekisteriimme tallennetut henkilötiedot ja voi tehdä itse näihin tarpeelliset korjaukset. Kaikki käyttäjää koskevat tiedot on hankittu palvelun kautta ja hänellä on pääsy kaikkeen tähän tietoon. Käyttäjällä on kuitenkin oikeus pyytää tätä tietoa myös meiltä. Tämä tapahtuu osoittamalla pyyntö henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen Onni & hoiva oy, Mäkelänkatu 37, 00550 Helsinki. Tietojen tarkastaminen on maksutonta.

Koska käyttäjä voi muuttaa ja korjata henkilörekisterissämme olevia tietojaan itse, se on suositeltu tapa tietojen korjaamiseen. Käyttäjällä on kuitenkin oikeus pyytää myös meitä tekemään tarvittava korjaus. Tämä tapahtuu osoittamalla pyyntö henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen Onni & hoiva oy, Pengerkatu 11 a 1, 00530 Helsinki.

Jos käyttäjä haluaa poistaa kaiken tietonsa rekisteristämme, tulee hänen poistaa käyttäjätilinsä palvelustamme. Tämän käyttäjä voi tehdä joko itse tai valtuuttaa meidät tekemään puolestaan.

Jos käyttäjä katsoo, että hänen lakisääteisiä oikeuksiaan on rikottu, voi hän tehdä asiasta valituksen tietosuojaviranomaiselle Euroopan Unionin alueella. Suomessa valvovana viranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löydät täältä.

MUUTOKSET TIETOTURVAKÄYTÄNTÖÖN

Onni & hoiva oy voi tehdä muutoksia tähän tietoturvakäytäntöön ja siihen liittyviin tietoihin, jotta voimme toimia lain mukaisesti. Onni & hoiva oy sitoutuu oma-aloitteisesti tai rekisteriin kirjatun henkilön vaatimuksesta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai esimerkiksi vanhentuneita. Mikäli tiedon korjaamista ei hyväksytä, annetaan henkilölle perusteltu ilmoitus, jossa kerrotaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Suosittelemme, että käyttäjät käyvät katsomassa tietoturvakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista. Tietoturvakäytännön yläosassa on aina tieto, milloin se on viimeksi päivitetty.

SUOSTUMUS

Käyttämällä Onni & hoivan ajanvarauspalvelua käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojakäytännön.